Od našich Zákazníkov

Autorské diela – fotografie zverejnené v sekcií fotografie od našich zákazníkov,podliehajú výlučne autorským právam spotrebiteľa – autora. Akákoľvek manipulácia so zverejneným autorským dielom je prísne zakázaná. V prípade porušenia autorských práv si autor vyhradzuje právo na ochranu v zmysle parag.58 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon.